Niniejszą stroną zarządza Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Malwina Kacnerska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Siennej 12F/8 (REGON: 363080621, dalej: „Administrator” lub „Stowarzyszenie”). Dokument ten, stanowi politykę prywatności określającą zasady postępowania z Państwa danymi osobowymi, przetwarzanymi przez nas w trakcie korzystania ze strony.

 

  1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (publikator wersji pierwotnej: Dz.U.2018.1000)
  2. Stowarzyszenie jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO. Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@silaczepomorza.pl lub drogą korespondencji tradycyjnej, którą prosimy kierować na adres siedziby Stowarzyszenia.
  3. W trakcie używania serwisu, gromadzimy następujące Państwa dane:

            - zapisywanie w urządzeniach końcowych plików „cookies” (tzw. „ciasteczka”)

            - gromadzenie logów serwera przez operatora hostingu

Jak widać, są to dane podstawowe i niespersonalizowane które dotyczą ruchu w witrynie. Są one niezbędne w celu udostępniania treści gromadzonych na prowadzonym przez nas serwisie. Oprócz tego, dane są gromadzone w celu prowadzenia statystyk służących usprawnieniu prowadzonej działalności. W obu przypadkach dane są gromadzone do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  1. Dane, o których mowa powyżej, nie są wykorzystywane w celach komercyjnych. Nie są także przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem operatora hostingu, w szczególności nie są one przekazywane do podmiotu mającego swoją siedzibę w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim.
  2. Dane, o których mowa w pkt. 3, są gromadzone co do zasady wyłącznie przez okresy wskazane odrębnymi przepisami albo do czasu, w którym odpadnie podstawa ich przetwarzania (tj. ich przetwarzanie przestanie być konieczne)
  3. Jako użytkownik serwisu, masz prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych osobowych. Realizacja żądania nastąpi po kontakcie ze Stowarzyszeniem.
  4. Oprócz tego, jako użytkownik serwisu masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, w którym uznasz, że sposób przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie jest niezgodny z prawem.