VI Mistrzostwa Polski w przeciąganiu 7-tonowego ciągnika

𝐑𝐄𝐆𝐔𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍

𝚅𝙸 𝙼𝙸𝚂𝚃𝚁𝚉𝙾𝚂𝚃𝚆𝙰 𝙿𝙾𝙻𝚂𝙺𝙸
w przeciąganiu 7-tonowego ciągnika

Pod honorowym patronatem
Burmistrza Miasta Lęborka
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
Starosty Powiatu Lęborskiego

📌𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐨𝐫𝐳𝐲
✔Organizacja Imprez Ligo, 𝐄𝐥𝐢𝐠𝐢𝐮𝐬𝐳 𝐆𝐫𝐨𝐭𝐡𝐚
✔Fundacja Ekologiczna im. Tomasza Hopfera, 𝐊𝐫𝐳𝐲𝐬𝐳𝐭𝐨𝐟 𝐏𝐫𝐮𝐬𝐳𝐚𝐤
✔BNA Polska, 𝐙𝐝𝐳𝐢𝐬𝐥𝐚𝐰 𝐌𝐚𝐥𝐞𝐜𝐤𝐢

📌𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧 𝐢 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞
🕔 Zawody odbędą się w niedzielę, 31. maja 2020r. o godzinie 17:00 w m. Obliwice, gm. Nowa Wieś Lęborska.

📌𝐏𝐫𝐳𝐞𝐛𝐢𝐞𝐠 𝐳𝐚𝐰𝐨𝐝𝐨𝐰
📌𝐎𝐩𝐢𝐬 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐞𝐧𝐜𝐣𝐢
📌𝐙𝐚𝐬𝐚𝐝𝐲 𝐮𝐜𝐳𝐞𝐬𝐭𝐧𝐢𝐜𝐭𝐰𝐚
✒Zapisy chętnych odbędą w miejscu zawodów w godz. 16:00- 16:30.
💲Opłata startowa wynosi 50zł, uiszczana podczas weryfikacji.

🚜Waga ciągnika ok. 7️⃣ ton❗
Ciągnik należy przeciągnąć na odległość 15 metrów przy pomocy szelek oraz liny zamocowanej naprzeciw ciągnika. Niedozwolona jest pomoc przy naciąganiu liny przez osoby trzecie.

O zajętym miejscu decyduje czas, w jakim zawodnik pokona odległość. W przypadku osiągnięcia tego samego czasu przez kilku zawodników o miejscu decyduje waga zawodnika; lżejszy zawodnik zostanie wyżej sklasyfikowany.

Kolejność startu według wylosowanych numerków startowych.
Obowiązkowy strój sportowy. Dozwolone jest używanie rękawiczek, opasek na nadgarstki i kolana, pasa wzmacniająco- zabezpieczającego kręgosłup. Zakaz używania obuwia z kolcami.

📌𝐍𝐚𝐠𝐫𝐨𝐝𝐲
I miejsce 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣zł 🥇🏆
II miejsce 6️⃣0️⃣0️⃣zł 🥈🏆
III miejsce 4️⃣0️⃣0️⃣zł 🥉🏆
IV miejsce 2️⃣0️⃣0️⃣zł🏅🏆
V miejsce 2️⃣0️⃣0️⃣zł 🏅🏆
VI miejsce 2️⃣0️⃣0️⃣zł 🏆🏅

Każdy uczestnik finału otrzyma dyplom pamiątkowy. Od 1️⃣ do 6️⃣ miejsca medale oraz puchary. 🏆💪Puchar dla najlepszego zawodnika z powiatu lęborskiego.

📌𝐏𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨𝐰𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐤𝐨𝐧𝐜𝐨𝐰𝐞
✒Warunkiem uczestnictwa w zawodach strongman jest posiadanie nienagannego stanu zdrowia oraz podpisanie odpowiedzialności osobistej/karty zgłoszeniowej. Niedozwolony jest start osób niepełnoletnich. Koszty podróży oraz ubezpieczenie spoczywają bezpośrednio na zawodnikach lub jednostkach ich delegujących. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestników.

✒Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i ewentualnych zmian niniejszego regulaminu. Sprawy sporne i nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy w porozumieniu z sędziami.
✒Uczestnicy turnieju zobowiązani są zachować szczególne warunki bezpieczeństwa podczas trwania turnieju; bezwzględnie podporządkować się poleceniom sędziów oraz organizatorów turnieju.
Uczestnik VI Mistrzostw Polski w przeciąganiu ciągnika, przekazując organizatorom kartę zgłoszenia uczestnika akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych, RODO*. Dane osobowe uczestnika, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym dla prawidłowej organizacji VI Mistrzostw Polski w przeciąganiu ciągnika. Dane osobowe zwycięzców, zdjęcia i filmy oraz klasyfikacja końcowa współzawodnictwa publikowane będą na stronie internetowej organizatora, w materiałach prasowych, reklamowych i promocyjnych VI Mistrzostw Polski w przeciąganiu ciągnika.

📌Wszelkich informacji dotyczących mistrzostw udziela 𝐄𝐥𝐢𝐠𝐢𝐮𝐬𝐳 𝐋𝐢𝐠𝐨 𝐆𝐫𝐨𝐭𝐡𝐚 pod numerem telefonu ☎️ +48 510 841 290.

*Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE: L z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1) tzw. „RODO”